REVISTA DE TURNATORIE
ROMANIAN FOUNDRY JOURNAL


INDEX DE ARTICOLE

 


 


INDEX 2005

Nr. 11/12 - 2005

top

Nr. 9/10 - 2005

top

Nr. 7/8 - 2005

  • V. I. Popescu
   Mecanismele omogenizarii structurii si al formarii carburilor cuaternare in oteluri ledeburitice
   The Omogenization Structure Mechanism and Quaternary Carbides Forming in Ledeburitic Steels

  • I. Riposan
   CAEF � perspectiva de integrare a producatorilor de piese turnate din Romania
   CAEF � Integration Perspectives of the Romanian Casters

  • I. Marginean, M. Roman, L. S. Marginean
   Testarea deseurilor industriei de reciclare a aluminiului pentru utilizare ca materiale de adaos in turnatorii si industria materialelor de constructii
   Aluminium Recycling Industry by-products Testing to use them like Mixture Moulding Filler or in Building Materials Industry

  • I. Ciobanu, S. I. Munteanu, A. Crisan
   Aspecte privind conditiile reale de solidificare a pieselor turnate
   Aspects about the Real Solidification Conditions of Castings

  • F. Dragoi, C. Rusu
   Aspecte privind prepararea amestecurilor crude destinate formarii de mare densitate
   The Aspects Regarding the Preparation of the Green Sand for High Density Forming

  • Gh. Florea, Al. Chiriac, Gh. Croitoru
   Obiecte ornamentale turnate
   Ornamentaly Cast Objects

  • L. Sofroni
   Tendinte şi realizări in productia de piese turnate
   Trends and achivements in casting production

  • L. Sofroni, M. Serachitopol
   Revista revistelor
   The Review of the Foundry Magazines

  • L. Sofroni, M. Serachitopol
   Din activitatea ATTR
   From ATTR
   �s activity

  • ***
   WFO � informatii
   WFO � Informations

  • ***
   Anunturi redactionale
   Editorial notices

  • ***
   In memoriam

  • ***
   Scurte informatii

    
  • I. Ciobanu
   Cercetari privind influenta pozitiei alimentatorilor in raport cu canalul de distributie asupra retinerii incluziunilor in retelele de turnare
   Researches Regarding the influence of the Location of the Feeders Related to the Runner on the Retention of Inclusions Inside the Pouring Gates

  • A. Holly
   Filtrele filtreaza?
   Filters Filter?

  • I. Ciobanu, S. I. Munteanu, A. Crisan
   Calculul modulului de solidificare real in cazul utilizarii de racitori exteriori sau de materiale termoizolante in formele de turnare
   The Real Solidification Module Computation in the Case of Using External Coolers of Thermo Insulated Materials Inside the Moulds

  • F. Dragoi, C. Rusu
   Aspecte privind prepararea amestecurilor crude destinate formarii de mare densitate
   The aspects regarding the preparation of the green sand for high density forming

  • I. Marginean, R. Maria, L. S. Marginean
   Tehnici de investigare a deseurilor industriei de reciclare a aluminiului
   Investigate Techniques of Aluminium Recycling Industry by Products

  • T. Rusu, S. E. Avram
   Preocuparile catedrei turnarea metalelor din Universitatea tehnica din Cluj-Napoca in domeniul protectiei mediului
   The Developments of the Metal Casting Departament of the Technical University of Cluj-Napoca on the Environmetal Safety

  • Gh. Zirbo, D. A. Varvara
   Aportul cuptorului electric cu arc la poluarea in turnatorii
   The Contribution of the Electric Arc Furnace at the Pollution in Steel Foundry

  • S. Stavarache
   Uzarea cuzinetilor turnati din aliaje de cupru
   The Wear of the cast Copper Alloy Journa Bearings

  • L. Sofroni, M. Serachitopol
   Tendinte şi realizări in productia de piese turnate
   Trends and achivements in casting production

  • ***
   Din activitatea ATTR
   From ATTR
   �s activity

  • L. Sofroni, M. Serachitopol
   Revista revistelor
   The Review of the Foundry Magazines

  • ***
   Aniversari
   Anniversaires

  • V. Cojocaru
   Punct de vedere privind cresterea grafitului nodular
   A point of view on the Growth of Nodular Graphite

  • S. Anghelus, A. Catas
   Aspecte ale evaluarii impactului ecologic la o turnatorie
   Assessment Features of the Environmental Impact in a Foundry

  • N. Popescu
   Cercetari privind tratamentele termice aplicate alicelor turnate din otel 100Si10Mn12 destinate durificarii superficiale a arcurilor
   Heat Treatment Researches of Steel 100Si10Mn12 Cast Shots used to Superficial Hardening of the Springs

  • D. G. Oltean, Gh. Zirbo
   Realizarea unor piese tip placa cu strat dublu otel-fonta
   Performing of Products �plate� Typed with Double Steel-Iron Layer

  • K. Lochte, R. Boehm
   CORDIS � sistem de lianti anorganici
   CORDIS � the Inorganic Binder System

  • L. Sofroni, M. Serachitopol
   Tendinte şi realizări in productia de piese turnate
   Trends and achivements in casting production

  • L. Sofroni
   Revista revistelor
   The Review of the Foundry Magazines

  • I. Chira, D. Raducanu, L. Sofroni
   Evenimente editoriale
   Editorial events

  • R. Prahoveanu, M. Sofronie
   In memoriam: I. HOCIOTA, P. OPREA

 

top

Nr. 5/6 - 2005

top

Nr. 3/4 - 2005

top

Nr. 1/2 - 2005

 

top

 

  • A. Udroiu
   Producerea fontelor cu grafit nodular cu magneziu scazut
   The Manuacture of Ductile Iron with Low Magnesium Content

  • I. Ciobanu, S. I. Munteanu, A. Crisan
   Modulul de solidificare al barelor cu sectiune U
   The Solidification Modulus of the �U� Shape Cast Bars

  • Gh. Florea, Al. Chiriac, Gh. Croitoru, B. Florea
   Forma clopotelor
   Bells Form

  • S. Chiorean
   Ce facem cu ecologia?
   What we are doing with the Environment?

  • ***
   Tendinte şi realizări in productia de piese turnate
   Trends and achivements in casting production

  • M. Damian, Ct. Bratu
   Influenta conditiilor de turnare asupra proprietatilor otelurilor manganoase
   The influence of casting conditions on the properties of austenitic manganese steels

  • A. Holly
   Filtrele filtreaza?
   Do the Filters filter?

  • R. P. Todorov
   Despre mecanismul transformarii bainitice in fonta cu grafit nodular
   The Mechanism of Bainitic Transformation in Ductile Irons

  • L. Sofroni
   Revista revistelor
   The Review of the Foundry Magazines

  • V. Popescu, L. Sofroni
   Evenimente editoriale
   Editorial Events

  • I. Ciobanu, S. I. Munteanu, A. Crisan
   Modulul de solidificare al barelor cu sectiune U
   Real solidification module for U section castings

  • I. Bacanu, L. Sofroni, M. Paraschiv
   Procese de interactiune metal-forma
   Metal mould interactions

  • I. Chira
   Recenzie carti. Autori: C. Balescu
   Library review. Authors: C. Balescu

  • R. P. Todorov
   Fontele bainitice cu grafit nodular
   Austempered ductile iron

  • M. Serachitopol
   Tendinte şi realizări in productia de piese turnate
   Trends and achivements in casting production

  • I. Chira
   Recenzie carti. Autori: V. Zubac, V. Micle
   Library review. Authors: V. Zubac, V. Miclea

  • S. Anghelus
   Poluarea atmosferei si principalii factori de risc in sectorul de elaborare a aliajelor
   Environmental pollution and the main risk factors in alloy melting factory

  • W. Van Der Perre
   Analiza termica a fontei � principii si aplicatii
   Thermal analysis � principles and aplications

  • I. Riposan, N. Adam, S. Stan, V. Constantin
   Efecte remanente benefice ale utilizarii SORELMETAL la producerea fontelor cu grafit nodular
   Beneficial residual effects of SORELMETAL in ductile iron production

  • L. Sofroni
   Revista revistelor
   Magazine of all magazines

  • M. Sofronie, Gh. Sarb
   In memoriam: ing. I. COSTIN

  • Gh. Florea, Al. Chiriac, Gh. Croitoru, B. Florea
   Sunetul clopotelor
   Bells Sound

  • F. Dragoi, F. Mihai
   Cresterea capacitatii de dezbatere de dezbatere a amestecurilor liate cu silicat de sodiu
   The increase of shakeout capability of sodium silicate bonded sands

  • C. Cosneanu
   Perspectiva folosirii amestecurilor fosfatice cu intarire la rece (procedeul �FOSKON�)
   The forecast of using cold setting phosphatic moulding

  • M. Popa, C. Camui, M. Pasare
   Aspecte privind examinarea nedistructiva a paletelor de electroventilator de la bateriile de racire a transformatoarelor de mare putere
   Some features regarding the non-destructive examination of the electrical fan blades from the cooling units of the high power transformers

  • S. Stavarache, D. Gavrila, G. Mihail
   Influenta unor factori tehnologici asupra structurii si proprietatilor compozitelor macroeterogene obtinute prin infiltrare izoterma
   The Influence of Some Technological Factors on the Structure and Properties of the Macroheterogenous Composite Made by Isothermal Infiltration

  • I. Ciobanu, A. Crisan, S. I. Munteanu
   Un concept nou in turnatorie. Modulul de solidificare real al pieselor turnate
   A New Concept in Foundry. The Real Solidification Module for Castings

  • ***
   ATTR felicita: ing. Gh. SARB la 74 ani
   ATTR greating�s eng. Gh. SARB at 74 years

  • ***
   Index de autori � 2004
   Authors Index � 2004

  • ***
   Index de articole � 2004
   Articles Index - 2004

  • ***
   In memoriam: prof. dr. ing. G. NANDORI

  • ***
   In memoriam: ing. M. DRAGULIN

  • ***
   In memoriam: ing. N. SARBU

    

INDEX 2004

 • Nr. 11/12 - 2004
  • L.Sofroni
   Editorial
  • ***
   Revista revistelor
   The magazines of all magazines
  • I.Riposan
   Al 66-lea Congres Mondial de Turnatorie
   The 66th World Foundry Congress
  • F.Can Akbasoglu
   Analiza SWOT a industriei de turnatorie din Turcia
   Swot analysis of Turkish foundry industry
  • Selcuk Kuyucak, Renata Zavadil, Val Gerstman
   Tratamentul termic al otelurilor manganoase austenitice
   Heat-treatment processing of austenitic manganese steels
  • Maria Paraschiv, I.Bacanu
   Influenta materiei prime asupra caracteristicilor carbonului vitros obtinut din rasini de turnatorie
   The influence of raw materials on vitreous carbon obtained from foundry resins
  • C.Bratu
   Eveniment editorial: J.Campbell
   Editorial event: J.Campbell
  • I.Ciobanu, s.a
   Cercetari privind influenta geometriei asupra solidificarii barelor cu sectiune U
   The influence of shape influence on �U� section bars solidification
  • M.Sofroni
   Factorii de ordin tehnologic si constructiv, care influenteaza susceptibilitatea de aparitie a fisurilor in piesele turnate din fonta
   The factors affecting crack appearance in iron castings
  • ***
   S&B Industrial minerals
   S&B Industrial minerals
  • A.Nicolae, I.Moldovanu
   In memoriam � prof.C. WANYOREK si ing. M.MARINCESCU
   In memoriam � prof.C. WANYOREK and ing. M.MARINCESCU
  top

  Nr. 9/10 - 2004
  • L.Sofroni
   Editorial
  • I.Carcea, C.Camui
   Principii de realizare prin turnare fara model, a matritelor din aliaje de aluminiu
   Casting principles for aluminium alloys moulds without pattern
  • I.Bacanu, Maria Paraschiv
   Rolul carbonului vitros in formele de turnare
   The role of vitreosus in casting moulds
  • Gh.Chitu
   Realizari in domeniul turnarii continue la nivel mondial si in Romania
   Achievements in the field of continous casting at the world level and in Romania
  • M.Sofronie
   Metoda practica de control a tendintei de aparitie a defectelor de retasuri in piesele turnate din fonta cenusie
   A practical control method of shrinkage damages appearance tendency in grey iron castings
  • S.Stavarache, P.Dogaru, P.Stoianovici, N.Denghel
   Cercetari privind obtinerea materialelor compozite macroeterogene turnate
   Researches regarding obtaining of macro heterogeneous composite materials cast
  • ***
   10 ani Superior Graphite Europe
   10 years Superior Graphite Europe
  • S.Munteanu, I.Ciobanu, A.Crisan
   Simularea solidificarii pieselor turnate de tipul barelor cu sectiune U
   The simulation of the solidification of bar castings with U section
  • A.Spada
   Pretul fierului vechi-o problema a legii cererii si ofertei
   Ferrous scrap price-a case of supply & demand law
  • L.Sofroni, C.Bratu
   Evenimente editoriale
   Editorial events
  • Marinela Sarachitopol
   Tendinte si realizari in productia de piese turnate
   Trends and achievements in castings production
  • A.Nicolae, I.Moldovanu
   In memoriam prof. Neculai Murgulet
   In memoriam prof. Neculai Murgulet
  top

  Nr. 7/8 - 2004
  • Eng.L.Sofroni
   Editorial
  • Gh.Florea
   ArtCast2
   ArtCast2
  • M.Porumb, C.Francisc
   Bijuteriile intre arta si turnarea de precizie
   Jewelers between art and precision moulding
  • Gh.Florea, A.Chiriac, G.Croitoru
   Prelucrarea artistica a metalelor de-a lungul secolelor in Romania
   The artistically metal processing by centuries in Romania
  • V.G.Gorelov, D.G.Romanenko s.a
   Eficienta microalierii otelurilor cu prealiaje fara siliciu
   Steels micro alloying efficiency with free silicon inoculants
  • J.Kohalmi
   Inspectia totala a produselor turnate complexe
   % Inspection of complex cast products
  • V.Varjoghe, C.Bratu, E.Varjoghe
   Optimizarea adaosului de titan in otelurile carbon si slab aliate
   The optimization of titanium addition in carbon and low alloyed steels
  • I.Riposan
   Performante in industria de turnatorie americana
   Performances in American foundry industry
  • D.D. Porcar, S.Domasa, E.Riti-Mihoc, G.Negrea
   Studiul difractografic al aliajului AlTiSi 7 turnat in camp ultrasonic
   The diffractogractographic study of AlTiSi 7 alloy cast in ultrasonic field
  • ***
   Extrase din literatura de specialitate
   Extracts of speciality literature
  top

  Nr. 5/6 - 2004
  • ***
   Doua premii la Congresele Americane de Turnatorie
   The best papers award by AFS Casting Congress
  • ATTR felicita / congratulates
   Laurentie Sofronie
   Mihai Waschpusch
  • Mihaela Surdu
   Obiecte de arta
   Pieces of art
  • H.Itofuji
   Cu privire la teoria formarii grafitului nodular
   Proposal of Site Theory
  • A.Holly
   Caterlippalr, un client pretentios ?
   Caterpillar, an exigent customer ?
  • I.Riposan
   Materiale de carburare performante romanesti pentru fonte
   High quality Romanian recarburizers for cast irons
  • V.Virjoghe, C.Bratu, E.O.Varjoghe
   Oteluri cu tenacitate ridicata la temperaturi joase
   Carbon steels castings for low temperatures
  • I.Ionita, M,Stefan, F.Schonberger
   Tehnologie moderna de obtinere prin turnare a lingotierelor invers conice
   New technology for ingot moulds
  • R.Taft
   Cubilou fara cocs si viitorul
   Cokeless cupola and the future
  • C.Bratu
   Evenimente editoriale
   Editorial events
  • D.Zamfir
   Proiectarea tehnologiilor de formare pentru piesele mici si mijlocii turnate gravitational
   Cast Technologies for gravity die castings
  top

  Nr. 3/4 - 2004
  • L.Sofroni
   Editorial
   Editorial
  • Gh.Zirbo
   Alierea superficiala cu bor a fontei cenusii
   The superficial alloying with boron of the grey cast iron
  • C.Bratu, Gh.Burciu
   Influenta compozitiei chimice asupra tendintei de formare a crapaturilor la cald la piesele turnate din otel
   Chemical composition influence on tendency of hotcrackes formation
  • N.Popescu
   Contributii la studiul tratamentului termic de calire si imbatranire a pieselor turnate din aliajul ATSi10MgMn
   Study regarding hardening and aging heat treatment of ATSi10MgMn castings
  • I.Riposan
   Optimizarea raportului fonta bruta de inalta puritate/fier vechi la producerea fontelor cu grafit nodular
   Optimum high purity pig iron / steel scrap ratio in ductile iron production
  • N.I.Davidov
   Vopsele antiaderente pentru forme si miezuri
   Refractory daies for moulds and cores
  • Gh.Florea, Al.Chiriac, Gh.Croitoru
   Materiale folosite la confectionarea clopotelor
   Materials used for bell construction
  • V.Dordiuc
   Magmasoft-o solutie performanta in tehnologiile de turnare
   Magmasoft-performant solution in casting technologies
  • C.S.Anghelus
   Poluarea cu metale in turnatorii
   Metalpollution in foundries
  • I.Lambadarie
   Starea actuala in industria de turnatorie din Romania
   Actual stage of Romanian Foundry Industry
  • ***
   Revista revistelor
   The magazine of all magazines
  • S.Stomff
   Standarde romane anulate
   Romanian canceled standards
  • L.Sofroni, C.Bratu, I.Chira
   Evenimente editoriale: M.Nardin, P.Nita, I.Safta
   Editorial events: M.Nardin, P.Nita, I.Safta
  • ***
   Noul Consiliu de Conducere ATTR
   The new Board of ATTR
  top

  Nr. 1/2 - 2004
  • L.Sofroni
   Editorial
   Editorial
  • D.Zamfir
   O noua familie de forme metalice si de masini de actionare pentru turnarea pieselor de aluminiu
   A new family of metallic moulds for aluminium castings
  • G.A.Isaev
   Problemele ecologice ale folosirii amestecurilor moderne pentru fabricarea formelor si miezurilor
   Ecological aspects of using of modern mould and cores sands
  • R.P.Todorov, G.Hristov
   Factorii care determina cristalizarea structurilor obisnuite si Widmannstatten
   The factors influencing usual and Widmannstatten structures
  • T.Dumitrescu
   Progrese in cunoasterea atomului si a particulelor elementare
   Up-todate knowledge regarding the atome and elementary particles
  • I.Riposan, L.Sofroni
   Tendinte si realizari in productia de piese turnate
   Trends and achievements about cast products manufacture
  • ***
   Revista Revistelor
   The magazine of all magazines
  • ***
   Intrebari si raspunsuri
   Questions and answers
  • ***
   Index articole publicate in anul 2003
   Articles index 2003
  • ***
   Index autori 2003
   Authors index 2003
  top  INDEX 2003
  • Nr. 11/12 - 2003
   • L.Sofroni
    Editorial
    Editorial
   • ***ATTR felicita/ATTRcongratulates
    Prof.dr.ing.L.Sofroni
    Prof.dr.ing.Alexandru Munteanu
   • F.S.Kvasa
    Calculul improspatarii amestecurilor de formare cu oricare dintre componentii sai
    Calculability of rebonding of moulding sands.
   • R.P.Todorov, H.G.Hristov
    Despre mecanismul structurilor obisnuite si Widmannstatten
    About the mechanism of normal and Widmannstatten structures
   • Th.Nielhoff, M.Kunze, O.Frieliengsdorf
    Injectarea continua a prafului in cubilou, cu arzator gaz metan/oxigen.
    Continous dust injection in cupola with natural gas/oxygen burner
   • I.Riposan
    Actualitati si previziuni in industria americana de turnatorie
    Present and forecast in the American foundry industry
   • I.Lambadarie
    Tendinte si realizari in domeniul productiei de piese turnate
    Trends and achievements about cast products manufacture
   • L.Sofroni
    Evenimente editoriale-autori: Mario Nardin; Marius Hubert-Protopopescu
    Editorial events-authors: Mario Nardin; Marius Hubert-Protopopescu
   • A.Holly
    Fabricatia moderna de piese turnate
    Modern technology for castings
   top

   Nr. 9/10 - 2003
   • L.Sofroni
    Editorial
    Editorial
   • ***ATTR felicita/ATTRcongratulates
    Prof.dr.ing.Gheorghe Zirbo
    Prof.dr.ing.Alexandru Munteanu
   • H.Rodter
    Factori de influenta si posibilitati de imbunatatire a prelucrabilitatii pieselor turnate din Fgn
    Influences effecting and improving machinability of ductile iron castings
   • K.Rohring
    ADI-proprietati, evolutia constructiei componentelor si aplicatii
    ADI-properties, the evolution of components, construction and aplications
   • M.Sadayappan, L.V.Whiting, M.Sahoo
    Alame ecologice cu bismut si seleniu pentru robinete
    �Envirobrasses� with bismut and selenium for taps
   • T.Dumitrescu
    Contributii in domeniul fontelor cu proprietati deosebite de antifrictiune si de elasticitate in conditii de temperatura specifice motoarelor cu combustie interna.
    Investigations regarding cast iron with special antifriction and elastic proprieties under working temperatures of internal combustion motors
   • D.Zamfir
    Analiza termodinamica a solidificarii aliajelor in cazul pieselor complexe
    Thermodynamical analysis of complex castings
   • R.P.Todorov, Hr.G.Hristov
    Structuri Widmannstatten in aliajele fier-carbon
    Widmannstatten structures in ferro-carbon alloys.
   • L.Sofroni
    Evenimente editoriale-autori: R.P.Todorov, Hr.G.Hristov; N.Ghiban, Brandusa Ghiban
    Editorial events-authors: R.P.Todorov, Hr.G.Hristov; N.Ghiban, Brandusa Ghiban
   top

   Nr. 7/8 - 2003
   • L.Sofroni
    Editorial
    Editorial
   • C.I Lupinca, I. Riposan
    Influenta fontelor brute sintetice asupra calitatii fontelor cenusii nealiate, elaborate in cuptoare cu inductie
    Influence of synthetic pig iron on the quality of grey irons
   • S.S. Jukovski
    Aprecierea ecologica a tehnologiilor din turnatoriile de piese
    Ecological estimation of cast metal technologies
   • I. Bacanu, Maria Paraschiv
    Caracterizarea unor adaosuri carbonice folosite in turnatorii
    Apreciation of carbon materials for sand moulds
   • R.T.Taft
    Cubiloul fara cocs modern
    The modern cokeless cupola
   • L. Sofroni
    Evenimente editoriale: curs elaborat sub redactia: S. S. Jukovski, A.N. Boldin, A. I. Iakovlev, A. N. Poddubnoi si V. L. Krohotin
    Editorial events: authors S. S. Jukovski, A. N. Boldin, A. I. Iakovlev, E. Salmon
   • J. Le Gal
    Reducerea greutatii automobilelor: mai este inca un loc pentru produsele feroase turnate?
    Comparative analyses of carbon materials for iron
   • I. Riposan
    Conferinta mondiala privind fontele ausferitice (ADI)-2002; GIFA - 2003
    The world conference ADI 2002; GIFA � 2003
   • L. Sofroni
    In memoriam Dr. Eng. Hildegard Hubert-Protopopescu
   top

   Nr. 5/6 - 2003
   • L.Sofroni
    Editorial
    Editorial
   • S. Chiorean
    Ecologizarea ?i rentabilizarea cuptoarelor cu arc
    Environment protection and efficiency of electric arc furnaces
   • P. Nita
    Posibilitati de reciclare directa a zgurilor de la elaborarea otelurilor in cuptoare electrice cu arc cu captuseala bazica
    Possibilities direct recycling of basic EAF slags
   • V. Cojocaru-Filipiuc
    Eliminarea abaterilor de la configuratia normala a unor repere
    Elimination of the deviations from the normal configuration of some castings
   • S.S. Jukovski
    Folosirea amestecurilor cu intarire la rece �n tehnologiile moderne de fabricare a miezurilor si formelor
    Using of cold hardened moulding sands in modern technologies of cores and moulds fabrication
   • D. S. Vlonga, A.Constantinescu, N. Avram
    Influenta con?inutului de apa asupra caracteristicilor amestecurilor de formare cu oxid de calciu
    Water content influence on the characteristics of calcium oxide moulding
   • M. Paraschiv, I. Bacanu
    Precursori de carbon in formele de turnare
    Carbon precursors in sand moulds
   • L. Sofroni
    Revista revistelor
    The magazine of all magazines
   • I.Riposan
    Evolutia tehnologiilor de producere a Fgn in SUA in perioada 1957-1998
    Development of production technologies of spheroidal cast iron in USA (1957-1998)
   • I. Tripsa
    Evenimente editoriale: autori C. Bratu, l. Sofroni
    Editorial events: authors C. Bratu, l. Sofroni
   top

   Nr. 3/4 - 2003
   • L.Sofroni
    Editorial
    Editorial
   • S.D.Tepliakov
    Analiza proceselor de producere a miezurilor ?i formelor din amestecuri cu �nt?rire chimic?
    Analyses of mould-end core production processes with chemical bonded sands
   • E.L.Pojar, C.E.?erban
    Cercet?ri �n domeniul fontelor cu grafit nodular feritice, turnate �n piese cu pere?i sub?iri
    Researches in the cast of ferritic nodular graphit cast iron in thin wall pieces
   • N.Adam, I.Ripo?an, M.Chi?amera
    Producerea fontei cu grafit nodular feritice �n cuptor cu induc?ie pornind de la recirculate ?i fier vechi cu Mn ridicat, cu ajutorul Sorelmetal
    Ferritic ductile iron production in coreless induction furnace, by the use of high-Mn returns and steel scrap, with Sorelmetal contribution
   • A. Cri?an, I. Ciobanu, S. B?rbieru
    Studiul comport?rii la c?lire a unor fonte
    The study of behavior in chiling of some cast iron
   • P. Ni??
    Reducerea consumurilor specifice la elaborarea o?elurilor �n cuptoare electrice cu arc
    Decreasing of the specific consumptions, at electric arc furnace steelmaking
   • L. Sofroni
    Revista revistelor
    The magazine of all magazines
   • B. Varga
    Evenimente editoriale � autori: I. V. Gavrilin
    Editorial events � authors: I. V. Gavrilin
   • G. Co?melea??
    In memoriam Prof. dr. ing. Nicolae GERU
    In memoriam Prof. dr. ing. Nicolae GERU
   top

   Nr. 1/2 - 2003
   • L.Sofroni
    Editorial
    Editorial
   • I. Ripo?an
    Stabilizarea producerii Fgn feritice ?i perlitice prin utilizarea SORELMETAL �n �nc?rc?tur?
    Stabilization of the production of ferritic and pearlitic ductile iron castings by the use of SORELMETAL
   • B. Varga
    Structura siluminurilor racite rapid si metoda de realizare a acesteia
    The structure of aluminium-siliciu alloys in speed cooling conditions
   • S. Stanciu, I. Carcea, ?.a
    Studiu comparativ privind propriet??ile unor aliaje cu memoria formei din sistemul Cu-Al-Ni
    The comparative study regarding properties of some alloys Cu-Al-Ni with forme-memory
   • I.Ripo?an
    Turn?torii coreene performante
    The performant Korean Foundries
   • L.Sofroni
    Revista Revistelor
    The magazine of all magazines
   • L.Sofroni
    Tendinte si realizari in productia de piese turnate
    Trends and achievements about cast products manufacture
   • I. Georgevici, D. Schinle
    Implementarea ?i utilizarea practic? a procedeelor de simulare numeric? la produc?ia de piese turnate (Magmasoft)
    The numerical method in the foundry manufacture(Magmasoft)
   • D. Perian, I. Georgevici
    In memoriam: Inginer Paul Gabriel Dumitrescu
    In memoriam: Inginer Paul Gabriel Dumitrescu
   top   INDEX 2002
   • Nr. 4 - 2002
    • I.Riposan
     Imbunatatirea calitatii pieselor turnate din Fgn prin utilizarea de SORELMETAL in incarcatura
     The improving of ductile iron casting quality by the use of sorelmetal
    • B.Varga, I.Varga
     Structura platbandelor prin turnare in camp electromagnetic
     Structure of plate profiles obtained by cansting in electromecanical field
    • D.Gheorghe, M.Branzei
     Etapele procesarii imaginii pentru determinarea marimii de graunte prin metoda ASTM E930
     Processing image steps for astm e112-96 grain size determination
    • R.Iatan, I.Marginean, s.a
     Crapaturi in piese turnate grele
     Cold crackes in heavy castings
    • A.Crisan s.a
     Studiul corelatiei dintre compozitia chimica si compactitatea unor fonte speciale
     Correlation between chemical composition and compactity of some special cast irons
    • C.Popescu, I.Georgescu
     100 de ani de productie a otelurilor rapide
     100 years of high speed steel production
    • I.Riposan
     Al 65-lea congres mondial de turnatorie
     The 65th World Foundrymen Congress
    • I.Riposan
     Forumul tehnic mondial al industriei de turnatorie-2002
     The technicla Forum of WFO-2002
    • L.Sofroni
     Evenimente editoriale
     Editorial events
    • L.Sofroni
     Tendinte si realizari in domeniul productiei de piese turnate
     Trends and Achievements about Cast Products Manufacture
    top

    Nr. 3 - 2002
    • I.Riposan
     SORELMETAL face posibila utilizarea fierului vechi la producerea pieselor de inalta calitate turnate din Fgn
     Sorelmetal makes possible the use of commercial steel scrap in the production of high quality ductile iron castings
    • I.Riposan
     Reducerea costului pieselor turnate din Fgn prin utilizarea SORELMETAL in incarcatura
     Cost saving of ductile iron castings by the use of Sorelmetal
    • D.Baier
     Precursorul de carbon lucios un ajutor indispensabil pentru formele din amestecuri crude
     Precursor of lustrous carbon-necessary adding for green sand moulds
    • A.Udroiu
     Folosirea analizei termice la producerea fontelor cu grafit nodular
     Use of thermal analysis control of ductile iron
    • S.Chiorean
     Simpozionul "Sisteme de filtrare-desprafuire-transport pneumatic si optimizari cuptoare electrice cu arc"
     Symposium: filtration and un dusting systems, pneumatic transport and optimisation of electrical furnaces
    • F.Stefanescu, G.Neagu, A.Mihai
     Caracteristici privind structura de solidificare a compozitelor metalice turnate
     Characteristics regarding the solidification structure of cast metallic composites
    • L.Sofroni
     Revista Revistelor
     The magazine of all magazines
    • L.Sofroni
     Tendinte si realizari in domeniul productiei de piese turnte
     Trends and Achievements about Cast Products Manufacture
    top

    Nr. 2 - 2002
    • E.Dotsch
     Elaborarea fontei in cuptoarele cu inductie cu restrictii economice si de mediu
     Economical and environmentally-compatible melting of cast iron in the crucible induction furnace
    • L.Sofroni
     Carti noi ale colectivului Prof.A.Nicolae
     New books of the collective Prof.A.Nicolae
    • V.I.Popescu, L.Sofroni
     Formarea segregatiei in aliajele binare cu solubilitate totala in stare lichida si solida
     Segregation formation in binary alloys with total solubility in liquid and solid state
    • R.G.Usmanov s.a
     Influenta structurii si formei prticulelor de modificator asupra eficientei de utilizare
     The influence of inoculant and prticle shape upon the utilization efficiency
    • I.Riposan
     Cel de al 106-lea Congres anual de turntorie si expozitia Castexpo 2002, din SUA
     The 106th Foundry Congress and Castexpo USA
    • M.Branzei, D.Gheorghe
     Metode moderne de pregatire a probelor metalografice
     Modern methods for preparing the metallografic samples
    • L.Sofroni
     Tendinte si realizari in domeniul productiei de piese turnte
     Trends and Achievements about Cast Products Manufacture
    • M.V.Tarasenko, A.A.Rudenko
     Despre problemele dezvoltarii complexului miniero-metalurgic in Rusia
     About the problems of the development of the mining-metallurgic field in Russia
    • D.P.Kanicki
     Perspectivele sectorului de turnatorie in SUA
     Which are the perspectives of the foundry industry in USA
    • L.Sofroni
     Revista revistelor
     The Magazine of all Magazines
    • I.Riposan
     Evenimente majore in istoria fabricatiei de piese turnate
     Foundry Events
    • A.Udroiu
     Utilizarea analizei termice in controlul calitatii fontelor cu grafit nodular
     Use of thermal analysis for quality control of ductile iron
    • C.Cosneanu
     In memoriam: ing.I.Chiricuta
     In memoriam: eng.I.Chiricuta

    RECLAME Coperta 1: S.C.Jura Comex; coperta 2: Eirich; coperta 3 - Heinirich Wagner Sinto Advertisings Maschinenfabrick GmbH; coperta 4:-Inductotherm. In interior: Anter; NPP- Tehnologia; AMCO-Otopeni

    ANUNTURI: Jubileul revistei "Foundry Trade Journal" (3); simpozion Huttenes Albertus (7); Announcements calendar (8); conferinta Galati 2002 (11); simpozionul "Science and Proccesing of Cast Iron (11); firma Anter (22); carti noi intrate in biblioteca ATTR (35);carti de specialitate editate in Germania (35); Salonul turnatoriilor sub presiune (35); AMS 2002 (40); abonamente la Revista de Turnatorie (47); posibilitati de documantare (47); GIFA/NEWCAST 2003 (47); seminarul de la LIDICE (47); FOND-EX-BRNO 2002 (47); Targul de la KIELCE (47); revista Bibliotecika Liteiscika (47); recomandari pentru autori (48).

    top

    Nr. 1 - 2002
    • G.Neagu, Fl.Stefanescu
     Dirijarea solidificarii aliajelor turnate prin utilizarea racitorilor tubulari
     Directional solidification of Cast Alloys by the use of tube coolers
    • I.Riposan s.a
     Evaluarea materialelor de carburare pentru fonte
     Recarburizers evaluation for cast irons
    • L.Sofroni
     Evenimente editoriale: trei carti ale autorilor Fl.Stefanescu, G.Neagu s.a
     Publishing events:three books of authors Fl. Stefanescu, G.Neagu s.a
    • I.Riposan.
     Recomandari pentru realizarea Fgn de inalta plasticitate si tenacitate
     Recommendations to produce High Elongation/High Impact Grades of Ductile Irons
    • G.Blann, G.Vander Voort.
     Pregatirea probelor acoperite prin pulverizare termica
     Preparation of metallographic samples by thermal atomization
    • L.Sofroni.
     Recenzia cartii N.N.Kuzmin s.a
     Book rewue of authors N.N.Kuzmin, et.al.
    • T.Dumitrescu.
     Un punct critic al fierului si al aliajelor sale. Punctul Sirovich
     A critic point of iron and its alloys. Point Sirovich
    • I.Chira, Stela Ionita, N.Negoita.
     Determinari specifice pentru aprecierea calitatii apei
     Specific determinations to the evaluation of water quality
    • C.Cosneanu.
     Folosirea in turnatorii a cuptoarelor electrice cu canal si a mixerelor dozatoare magnetodinamice
     The utilisation in foundries of the electrical furnace with channel and magneto-hidraulyc mixer
    • A.Nofal.
     Contributii la obtinerea fontelor de inalta calitate
     Contributions to obtain high quality cast irons
    • K.Pflanz, I.Lambadari s.a
     Turnrea fontei cu grafit nodular feritice in piese cu pereti subtiri la SC UPRUC TAP-SDV SA
     The foundry experience about the production of nodular cast iron by UPRUC TAP-SDV
    • L.Sofroni, C.Onica
     Tendinte si realizari in domeniul productiei de piese turnte
     Trends and Achievements about Cast Products Manufacture
    • *** AMCO OTOPENI-20 de ani in metalurgie
    • AMCO OTOPENI-20 years in metallurgy
    • L.Sofroni
     Revista revistelor
     The Magazine of all Magazines
    • C.Cosneanu
     In memoriam: Ioan Simion Constantinescu
     In memoriam: Ioan Simion Constantinescu

    ANUNTURI: Congresul Mondial din Coreea (9); Druckguss-Praxis: O noua revista (15); Conferinta Internationala de la Kiev (30), Bramat 2003 (33); Simpozionul de la Tarmaveni (33); Carti noi tiparite in Franta si Italia (35), Expozitia Turnarea sub Presiune-Paris (35), Carti noi intrate in biblioteca ATTR (48)

    RECLAME: Coperta 1: Jura GmbH; Coperta 2; Eirich; Coperta 3: Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrick GmbH; Coperta 4: Inductotherm; in interior: Total Control SA, Carbid Fox, AMCO-Otopeni

    top    INDEX 2001
    • Nr. 1 - 2001
     • T. Skaland, S.Olsen
      Factorii care influenteaza gradul de asimilare si consumul de magneziu in procesul de nodulizre a fontei in oala
      The factors that influence the degree of assimilation and consumption of magnesium in the nodulisation process of cast iron in the ldle
     • C.Bratu, L.Sofroni, L.Cotor
      Consideratii privind interctiunea dintre baia metalica si zidaria magnezio-carbonica la tratarea in vid a otelurilor
      Consideration of the interaction between the melt and magnesio-carbonic brick-work to the vacuum treatment of steel
     • I.Chira
      Cadrul european legislativ si organizatoric in domeniul calitatii
      The european legislative and organisational background in the field of quality
     • E.Cohn, C.Dumitru, M.Micut
      Consideratii privind utilizarea liantilor fosfatici la confectionarea formelor-coji cu modele usor fuzibile
      Consideration of using the phosphate binding materials to produce sheel mould with lot wax patterns
     • I.Marginean, G.Matei
      Materiale precursoare carbonice pentru amestecurile de formare
      The carbonic forerunner materials for moulding materials
     • L.Sofroni
      Tendinte si realizari in productia de piese turnate
      Tendencies and achievements in Casting Production
     • O.Lixandra
      Materiale performante LAFARGE inlocuiesc materialele traditionale din turnatorii
      The performance LAFARGE materials that replace the traditional material from the foundries
     • R.Iatan, I.Marginean, S.Radoi,
      Omogenitatea pieselor grele turnate din otel
      The homogeneity of steel heavy castings
     • C.Bratu, L.Sofroni, M.Damian, L.Cotor
      Influenta siliciului si fosforului asupra proprietatilor fizico-mecanice ale otelului austenitic manganos
      The influence of Silicon and Phosphorus to the physic and chemical properties of manganese austenitic steel
     • M.Vladoi
      Simularea proceselor metalurgice la elaborarea si turnarea aliajului aluminiu-magneziu, tip ATMg10
      The simulation of metallurgical process to the elaboration and casting of the aluminium-magnesium alloy type ATMg10
     • C.Blann, G.Vander
      Concepte contemporane pentru pregatirea probei
      Contemporary Concepts about the preparation of Metallographic Samples
     • A.Gheorghiu-Dobre
      In memoriam Prof.dr.ing.Aurel BERGHEZAN

     RECLAME: LIXLAND S.A., EIRICH; HWS DE FIRME LAFARGE REFRACTORIES/ELKEM

     top

     Nr. 2 - 2001
     • G.Neagu, F.Stefanescu
      Rafinarea otelurilor prin tratare cu gaze inerte si pulberi reactive
      Refining of steels by injection of inert gas and reactive powders
     • A.Crisan
      Cercetari privind ameliorarea calitatii fontelor cu grafit lamelar, utilizate la turnarea discurilor de pilit bile pentru rulmenti
      Reasearch about improving the quality of lamellar-graphite cast irons used at casting bearing rolls
     • B.Varga, I.Varga
      Calitatea lingourilor de AlMg6 in functie de diametrul lor
      The quality of AlMg6-alloys ingots according to the cooling rate
     • G.Florea, B.Florea, D.Diaconu
      Caracterizarea tribologica a aliajelor Cu-Sn
      Tribologic characteristics of CuSn alloys
     • L.Firescu, I.Surcel, M.Roman, N.Munteanu
      Indepartarea calciului si combaterea efectelor acestuia in aliajele de aluminiu
      Removing calcium and ammeliorating its effect in aluminium alloys
     • A.Ciocan, N.Ciocan
      Contributii la realizarea elicelor navale din otel inoxidabil ferito-martensitic
      Contributions at manufacturing naval propeller made of ferrite-martensite stainless steel
     • V.Duta
      Turnarea centrifugala-procedeu modern de obtinere a pieselor
      Centrifugal casting: modern technique for obtaining cast products
     • I.Ciobanu
      Cercetari privind clasificarea retelelor de turnare
      Research about the classification of the casting runners
     • I.Ciobanu
      Algoritm pentru dimensionarea retelelor de turnare
      Algorythm for determination the casting runners
     • S.Munteanu
      Instalatie experimentala pentru turnarea continua orizontala, in camp electromagnetic, a aliajelor de aluminiu
      Experimental instalation for continous horizontal casting of Al-alloys in electromagnetic field
     • C.Dumitru
      Impactul ecologic al folosirii rasinilor sintetice in amestecurile de formare
      Considerations about the environmental impact of the utilisation of synthetic resins
     • G.Blann, G.Vander
      Concepte contemporane privind pregatirea probelor metalografice
      Contemporary concepts about metallographic sample preparation
     • D.Ghitac
      Consideratii privind industria aurului din Romania
      Considerations about gold industry in Romania
     • A.Chiriac, M.Vlad, F.Tudorie
      Unele aspecte privind aliajul Cu-Pb cu proprietati de antifrictiune
      Same aspects about Cu-Pb alloys with tribological properties
     • L.Sofroni
      Tendinte si realizari in productia de piese turnate Trends and achievements in foundry manufacturing
     • C.Alexandru
      In memoriam: Prof.dr.ing.Mihai Vida

     RECLAME: LIXLAND S.A., EIRICH; HWS DE FIRME FOSECO-ROMANIA

     top

    • Nr. 3 - 2001
     • L.Sofroni, D.Dobrovici
      Profesorul Dumitru Briscan-100 ani de la nastere
      Prof.Dumitru Briscan - 100 years since his birth
     • S.Georgescu Gorjan
      Coloana infinita-scurta istorie Infinits
      Column-brief history
     • I.Tofan, Victoria Malihin
      Tehnologie si instalatie pentru introducerea aluminiului si silicocalciului in baia de otel
      Technology and installation for introducing aluminium and silico-calcium in the steel bath
     • D.Ciucescu s.a
      Particularitatile otelurilor dual-phase
      Particularities of the dual-phase steels
     • I.A.Bacanu, Elena Tiganila
      Posibilitati de utilizare a sistemului de liere cu autoantarire la rece (no bake) la diverse temperaturi
      Utilization possibilities of thes trengthening no-bake-binding system at various temperatures
     • G.Simionescu, R.Popovici, D.Ciucescu
      Utilizarea dolomitei ca fondant la elaborarea fontelor in cubilou
      Using dolomite as fluxing agent casting cast irons
     • E.Hausler
      FBO - O noua generatie de masini pentru forme fara rame Heinrich Wagner Sinto
      FBO - A new Generation of Heinrich Wagner Sinto forming frameless machines
     • T.Bedo, A.Constantinescu
      Cercetari referitoare la realizarea formelor de turnare prin procedeul air-shock
      Research about the manufactures of castings molds via air-shock process
     • V.Dijmarescu, Fl.Dragoi
      Calitatea bentonitelor de turnatorie
      The Quality of the Foundry Bentonites
     • S.Olsen, O.Lixandra. I.Riposan
      Recomandari pentru cresterea eficientei modificarii grafitizante a fontelor cenusii
      Recommendations to improve inoculation efficiency for grey irons
     • L.Sofroni
      Recenzie la cursul universitar privind protectia mediului-profesor C.Predescu
      University book of prof.C.Predescu
     • A.Crisan
      Conferinta internationala SOCAS-Brasov
      International Conference SOCAS-Brasov
     • N.Inoan, A.Ferro, G.Pricop, E.Bei, L.T.Rus, C.Apostoloiu, M.Chiliment
      Din activittea ocietatilor comerciale: NAI SRL, Metal Star, Besta Group SA, Bentonita SA, Bentoflux SA, Neferal SA, M.O.M. Tech SRL
      From the activity of the Commercial Companies: NAI SRL, Metal Star, Besta Group SA, Bentonita SA, Bentoflux SA, Neferal SA, M.O.M. Tech SRL
     • M.Hubert Protopopescu
      Max-Planck Institut fur Metalforschung-la a 80-a aniversare
      Max Planck Institut at its 80th anniversary
     • I.Riposan
      A XVI-a Conf. Nationala de Turnatorie
      The 16th Foundry National Conference in Romania
     • L.Sofroni
      Eveniment editorial: o noua carte a profesorului S.P.Dorosenco
      Editorial event: A new book of prof. S.P.Dorosenco
     • I.Riposan
      Actiuni ale Organizatiei Mondiale de Turnatorie
      Actions of World Foundry Organization
     • M.Vladoi
      Corelatia dintre parametrii terhnologici, proprietati si structura la aliajul ATMg10
      Correlation between technological parameters, properties and structure of ATMg10 alloy
     • Stela Ionita
      Perspective de utilizare a robotilor industriali in operatiile specifice tehnologiilor de turnare
      Utilization perspectives of industrial robots in the foundry technologies
     • C.Bratu
      In memoriam: Conf.dr.ing.Simion Cocolas
      In the Memory of Conf. S.Cocolas

     RECLAME: HUTTENES-ALBERTUS ROMANIA DE FIRME HWS; EIRICH; INDUCTOTHERM; TECHSERVICE; CARBID FOX

    • top

     Nr. 4 - 2001
     • C.Urbat
      Exigentele cu care se va confrunta productia de piese turnte din Europa in urmatorul deceniu
      Requirements confronting the European Foundry Industry in the Next Decade
     • I.Riposan, M.Chisamera, S.Stan, S.Ignat, M.Bali
      Influenta calitatii carbidului industrial asupra capacitatii de desulfurare
      The Influence of Commercial Calcium Carbide Quality on its Desulphurization Capacity
     • L.Cotor
      Influenta factorilor fizico-chimici si tehnologici asupra randamentului desulfurrii fontei lichide prin injectie de pulberi reactive
      The impact of the phyical-chemical and technological factors upon the efficiency of the hot metal desulphurization by the reactive powder injection
     • I.Riposan, M.Chisamera, S.Stan, S.Ignat
      Evaluarea nivelului de interactiuni chimice cu captuseala acida, provocate de participarea CaC2/CaO la desulfurarea fontelor
      The assessment of chemical action level on the acid lining during CaC2/CaO desulphurization of iron melt in coreless induction furnaces
     • F.Hourlier
      Elaborarea fontelor in cuptorul rotativ oxigaz
      The elaboration of cast irons in oxigaz rotative furnace
     • Ana Josan
      Tehnologie experimentala de elaborare a otelului hipereutectoid
      Experimental technology of elaborating hipereutectoid steel to be used in roll casting
     • Maria Stoicanescu, I.Giacomelli
      Influenta tratamentului termomagnetic asupra proprietatilor aliajelor de aluminiu plasticizabile si de turnare
      The influence of thermomagnetic treatment upon the properties of alluminium alloys
     • Maria Baciu, D.Galusca,S.Stanciu, A.Alexandru, P.Baciu, I.Alexandru
      Influenta parametrilor tehnologici asupra structurii si duritatii fontelor albe aliate pentru bile de macinare
      The influence of technological parameters of elaboration and casting upon the structure and hardness of white alloyed cast irons for grinding balls
     • H.Vermesan, G.Vermesan, G.Negrea
      Comportarea la tratamentul termic cu fascicul laser a fontelor cenusii
      Laser surface hardening behaviour of gray cast irons
     • T.Rusu, Elena Simona Avram
      Cercetari asupra degradarii bentonitei pentru turnatorii
      Contributions to the research of heating behaviour of bentonites for foundry
     • L.Sofroni
      Evenimente editoriale: cartile autorilor M.Taya si R.Arsenault; C.Dumiterscu si R.Saban
      Editorial events: M.Taya and R.Arsenault; C.Dumitrescu and R.Saban
     • C.Balescu, V.Mirea, R.Margarit, C.Bulancea, P.Savum
      Folosirea unui sistem de informatizare integrat pentru determinarea unor proprietati specifice topiturilor metalurgice
      The utilization of an integrat informatics system for the determination of some properties specific to metallurgical melts
     • P.Badiu
      Coloana timpului-joc cu infinitul, omagiu adus lui C.Brancusi si Coloanei
      The time Coulmn-the game with infinite, dedicated to Constantin Brancusi and his Column
     • I.Riposan, S.Ignat
      Restructurarea industriei de turnatorie in Ungaria
      The restructuring of the Foundry Industry in Hungaria
     • I.Chira, Stela Ionita, N.Negoita
      Model pentru elaborarea bilantului de mediu
      Model for drafting the environment documents
     • Felicia Potincu, M.Chiliment
      Din activitatea societatilor comerciale: Hidromecanica si Omega
      From the activity of the commercial companies: Hidromecanica, Omega
     • L.Sofroni, C.Onica
      Tendinte si realizari in domeniul productiei de piese turnate
      Trends and Achievements about Cast Products Manufacture
     • *** ATTR felicita: Prof.Avram Nicolae, la 60 de ani; SC FAUR-SA, la 80 de ani; UCM Resita la 135 de ani; Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita, la 35 de ani; Facultatea de Inginerie a Universitatii din Bacau, la 25 de ani.
      ATTR congratulations: Prof.Avram Nicolae on his 60th aniversary; the FAUR company at 80 years; UCM Resita company at 135 years; the University "Eftimie Murgu" of Resita at 35 years; Engineering Faculty of the Bacau University at 25 years

     RECLAME: HUTTENES-ALBERTUS ROMANIA DE FIRME HWS; EIRICH; INDUCTOTHERM; RANCON; TOTAL CONTROL; OMEGA

     top     INDEX 2000
     • Nr. 1 - 2000
      • Chiorean S.
       Pledoarie pentru sectoarele calde din România
       Pleading for hot processes from Romania
      • Sofroni L.
       Evenimente editoriale - o noua carte a profesorului Magnitzkii O.P
       Editorial Events - A new book of Prof. Magnitzkii O.P
      • Olsen S.,Steen S.S., Kleivdal S.
       Dezvoltarea modificatorilor grafitizanti si a materialelor de carburare pentru tunatoriile de fonta
       Development of the inoculants and the carburization materials used in the iron foundry
      • Nastase V., Adam N.
       Îmbunatiri tehnologice privind obtinerea de piese turnate din fonta cu grafit nodular si fonta cenusie pentru masini unelte
       Technological improvement about obtain of ductile and grey castings for machine tools
      • Varga B.
       Germinarea omogena în topiturile metalice reale.
       Homogeneous germination into real metal melts.
      • Iancau N., Simon S. s.a.
       Piese turnate centrifugal (I)
       Centrifugal castings
      • Ptlanz K., Pojar E.L., Lambadarie I.
       Realizari în domeniul turnarii fontelor la SC UPRUC SA Fagaras
       Achievements into iron casting area at SC UPRUC SA Fagaras
      • Popa A.
       Cercetari privind influenta unor parametri tehnologici ai procesului de turnare asupra proprietatilor aliajului turnat
       Researches regarding the infiuence of technological parameters of casting process on the cast alloy properties
      • Sahli E., Munteanu A.
       Influenta alierii asupra cineticii transformarilor ce au loc la încalzire în structura fontelor cu grafit nodular calite
       The alloying infiuence on the transformation kinetic produced at heating into ductile iron structure
      • Varga B.
       Încarcaturi metalice solide cu struc-turi îmbunatatite destinate elaborarii siluminurilor de turnatorie
       Solid metal lading with improvement structure intended for produce of foundry silumins
      • Bedö T., Constantinescu A.
       Cercetari experimentale privind executarea formelor prin procedeul air- shock
       Experimental researches regarding rhe air-shock muulding process
      • Bedö T.
       Modelarea matematica a procedeului de formare air-shock.
       Mathematical modelling of moulding process air-shock .
      • Bratu C., Popa I.
       Determinarea coeficientului de solidificare prin modelare numerica
       Determining the solidification index through nume-rical modelling.
      • Sofroni L.
       Scurte stiri
       Brief news
      • Lixandra O.
       Materialele refractare si procesele metalurgice din agregatele de elaborare
       Refractory materials and metallur-gical process from furnace.
      • Dragoi F., Codescu D., Corpadea V.
       Prepararea pe cale umeda a bentonitelor de turnatorie, o metoda de crestere a nivelului de calitate a productiei de piese turnate
       Prepare of foundry bentonite by moist way, a quality enhancement of the casting productio
      • Riposan I., Bacanu I.A.
       A 15-a Conferinta Nalionala de Turnatorie - Bacau, 1999 (Adunarea 47 generala a ATTR)
       The 15-th National Foundry Confe-rence (November 3-S, 1999) General assembly of ATTR
      top

      Nr. 2 - 2000
      • Popa L, Sofroni L., Bratu C.
       Cercetari privind dirijarea proceselor din zona bifazica în cazul lingourilor cave din otel
       Research concerning conduct of two-phase zone processes of the cave cast steel ingots
      • Zirbo Gh., Piper N., Piper M.
       Turnarea continua cu solidificare sub menisc
       Continuous casting with under meniscus solidification process
      • Chisamea M., Riposan I., Stan S., Ignat I.
       Influenta caracteristicilor fizico-chimice ale carburii de calciu tehnice asupra capacitatii sale desulfurante
       The infiuence of technical calcium carbide physical features on its desulphurizing capacity
      • Cosneanu C., Ghiu M.
       Tehnologii moderne în productia de piese turnate
       Modern technologies in castings production
      • Chira I.
       Elemente de tribologie si metalurgie mecanica specifica materialelor metalice turnate
       Wear resistance elements and mecha-nical metallurgy of cast metal materials
      • Riposan I., Hoblea T., Adam N., s.a.
       Desulfurarea fontelor cu carbura de calciu în cuptoare cu inductie cu creuzet, acide în conditii industriale
       Calcium carbide irons desulphurization in acid induction fitrnaces with crucible in industrial conditions
      • Vladoi M.
       Variatia marimii de graunte în aliajul ATMg10 elaborat în atmosfera si în vid
       The grain size variability in ATMglO alloy elaborated in vacuum and natural environment
      • Camui C.
       Aliaj special înlocuitor al bronzurilor cu staniu
       Special alloy tin bronzes substitute.
      • Dumitru C.
       Consideratii privind rolul pirocarbonului în procesul de umectare a formei de catre aliajul lichid
       Consideration regarding the pyrocarbon infiuence in liquid alloy - mould wetting process.
      • Grolla H., Hausler E., Patzold W.
       HEINRICH WAGNER-SINTO GmbH EIRICH
       DCE NEOTECHNIK GmbH
      • Prodan N
       Utilizarea unor produse metalurgice secundare în turnatorii
       Utilisation of secondary metallurgical products in foundry production.
      top

      Nr. 3 - 2000
      • Sofroni L., Riposan I.
       Personalitati stiintifice românesti - Prof. dr.ing. Horia Colan - Prof.dr.ing. D.M. Stefanescu
       Romanian scientific personalities - Prof. dn ing. Horia Colan -Prof.dr.ing. D.M. Steanescu
      • D.M. Stefanescu, T. S. Piwonka, S. R. Giese, s.a.
       Penetrarea aliajelor feroase în amestecurile de formare
       Penetration of liquid iron-base alloys in sand moulds
      • Williams R., Morson D., Bond D., Horâcek M.
       Dezvoltari recente în turnarea de precizie si echipamente auxiliare din dotarea atelierelor de realizare a modelelor usor fuzibile din ceara
       Latest developments in waxes and ancillary equipment for waxroom
      • Cosneanu C.
       Ingineria materialelor - Sectie în cadrul Academiei de Stiinte Tehnice din România
       Materials engineering - Department of the Romanian Academy of technical sciences.
      • Chiorean H.
       Studii cu privire la contractia modelelor gazificabile din polistiren
       Studies concerning polystyrene patterns contrac-tion
      • Ciobanu 1.
       Dimensionarea reatelor de turnare nepresurizate
       The dimensioning of the unpressure feeding systems.
      • Nastac L.
       Modelarea numerica a morfologiei solidificarii si structurii de segregatie în aliajele cu cristalizare dendritica
       Numerical modelation of solidification structure and segregation pattern in dendritical alloys
      • Sofroni L.
       Evenimente editoriale: Popescu V.I.; Hasse St.
       Editorial event: Popescu V.I; Hasse St
      • George F., Vander Voort
       Tendinte în pregatirea probelor metalografice
       Trends in specimen preparation
      • Marius Hubert- Protopopescu
       Cercetarea si proiectarea materialelor
       Research and design of Materials
      • Pojar E. L.,Cerghizan V.
       Din activitatea societatilor comerciale
       From the company's activity
      • Chiorean S.
       GIFA `99 - mereu în actualitate
       GIFA '99 Always in actuality
      • Sofroni L.
       Progrese în industria de piese turnate
       Progresses in the casting industry
      • Simionescu Gh., Cosneanu C.
       In Memoriam: Prof. dr. ing. Radu Popovici si Ing. Mircea Micu
       In Memoriam: Prof. dr. eng. Radu Popovici and eng. Mircea Micu
      top

      Nr. 4 - 2000
      • Petrescu M.
       La centenarul nasterii academicia-nului Prof.dr.ing. Traian Negrescu
       To the Academician Prof. Dr eng. Traian Negrescu's birth centenary
      • Cotor L., Petica E.
       Consideratii legate de asimilarea aluminiului la alijele de otel calmat tratate în vid
       Considerations referring to alluminiul asimilation in calm steel charges in vacuum treatment
      • Stefanescu C1.
       Stadiul actual si perspectivele producerii de piese turnate din fonta cu pereti subtiri pentru industria de autovehicule
       The presently stage and thin walls iron castings perspective production for automotive industry
      • Pana M.
       Tratamentul cu laser al suprafetei pieselor turnate din fonta cu grafit nodular
       The laser treatment of ductile iron casting's surfaces
      • Sabanov B.B., Zadorojnîi V.I, Bogun O.P.
       Stabilirea tehnologiilor de tumare a pieselor unicat si de serie mica cu ajutorul calculatorului
       Single and small series casting's design with the computer help
      • Munteanu S.I.
       Determinarea prin simulare pe calculator a profilului conului de solidificare la turnarea continua a aliajelor de aluminiu
       The computer simulation of the solidification con's shape by continuous casting of alluminium alloys
      • Chiorean H.
       Studii privind microstructura granulelor si modelelor din polistiren
       Studies referring to the microstructure of polystirene granules and patterns
      • Hohl B.
       Tehnica vidarii la prepararea amestecurilor de formare. Procedeul Eirich Evactherm
       Vacuum technology in moulding sand preparation. The Eirich Evactherm process Chitu Gh.
       Cercetari prospective asupra metalurgiei din România si la nivel mondial
       The prospective researches of Romanian and world-wide metallurgical industry
      • Riposan I.
       Al 64-lea Congres Mondial de Turnatorie
       The 64-th World Foundry Congress
      • Chiorean S.
       Paris - Expoziaia Fonderie 2000
       Paris- Fonderie Exposition 2000
      • Sofroni L.
       Paris 2000 - Expoziaia mondiala de turnatorie
       Paris 2000 - World Foundry Exposition
      • Bacanu I., Sofroni L.
       Fond-Ex 2000
       Fond-Ex 2000
      • Sofroni L.
       Tendinte pe plan mondial în productia de piese turnate
       World-wide twndwncy in the foundy production
      top     •  


     INDEX 1999
     • Nr. 1 - 1999
      • Stefanescu F. si Neagu G.
       Alegerea metodei optime de dirijare a solidificarii in nodurile termice
       The choice of the optimal method for the directional solidification in the last solidification points
      • Chira I.
       Metode de rafinare cu fluxuri - fondanti pe baza de deseuri de sticla
       Refinings methods with fusing agents glasses wastes on the basis
      • Rusu T., Zirbo Gh., Dan F.
       Implementarea unui sistem pentru asigurarea calitatii - politica prioritara intr-un management performant
       A new system for quality assuarance in performant management
      • Chiorean H.
       Studii cu privire la optimizarea procesului de expandare a granulelor de polistiren in presforme, folosind metoda autoclavei si cea a socului termic
       Investigations over expandations processings of polystiren grains in premould using autoclave method and thermic shock
      • Vladoi M.
       !!! Evidentierea compusului intermetalic.........in aliaje aluminiu-magneziu prin difractometrie in raze X
       Evidence making of intermetalic compound ...........in aluminium-magnezium alloys through difractometry on X rays
      • Crainic N., Cicola E., Ghita E.
       Strategia experimentelor factoriale aplicata la analiza amestecurilor de formare
       Strategy of factorial experiments with application in sand analysis
      • Riposan I.
       ASIA - Industria de turnatorie in progres
       ASIA - Foundry in progress
      • Sofroni L.
       Ereditatea structurala la aliaje
       Structural heredity at alloys
      • Riposan I.
       Inlocuirea fontelor in turnatoriile americane
       Cast irons removing in american foundries
      • Popa S., Silviu R.
       Maselotarea si alimentarea pieselor turnate din Fgn si Fe utilizand pachetul de programe METSOFT
       Running and feeding system for grei and ductile iron castings by using METSOFT
      • ***
       Catedra Turnarea Metalelor - UPB - 30 de ani de activitate
       Metals Casting Department - UPB - 30 years of activity
      • Lixandra O.
       Firme si tehnologii in productia de piese turnate
       Firms and technologies in castings production
      • ***
       Manifestari tehnico-stiintifice internationale 1999
       International technical and scientifical meetings
      • Sofroni L.
       Productia de piese turnate in unele tari din Europa si Asia
       Castings production in some countries from Europe and Asia
      • Cosneanu C.
       In Memoriam: Dumitru Gheoca
       In Memoriam: Dumitru Gheoca
      top

      Nr. 2 - 1999
      • Bratu C. si Popa I
       Proprietatile fizice si termofizice ale otelului austenitic manganos
       Physical and thermophysical properties of manganese steel
      • Neagu G., Stefanescu Fl.
       Elemente tehnologice privind elaborarea si turnarea gravitationala a compozitelor de aluminiu cu particule
       Tehnological elements regarding the study and gravitational casting of aluminium composite
      • Sofroni L., Camui C.
       Unele consideratii privind cvasiizotropia proprietatilor mecanice la piesele turnate
       Some considerations regarding the cvasiizotropy of castings mechanical properties
      • Dumitru C.
       Posibilitati de marire a proportiei de pirocarbon in peretii formelor de turnare a aliajelorPossibilities of increasing the proportion of pyrocarbon in the casting mould
       Modern technologies in castings production
      • Barca Fr., Paraschvescu G.
       Posibilitati de impregnare cu pirocarbon a electrozilor pentru cuptoare electrice cu arc
       Possibilities of pyrocarbon impregnation of electrodsfor arc electrical furnaces
      • Chiorean H.
       Studii privind optimizarea procesului de preexpandare a granulelor de polistiren
       Studies regarding the optimisation of the pre-expansion process of the polystirene granules
      • Sofroni L.
       Recenzie: Beh N.I. s.a. Lumea turnarii pieselor de arta. Istoria tehnologiei
       Editorial evem: beh N.I. and others.The World of art work casting. The history of technology
      • Chira I.
       Specificatii de calitate in industria nationala de piese turnate
       Quality specifications of the national cast iron industry
      • Chiorean S.
       Noi realizari in domeniul arzatoarelor industriale
       New achievements in the field of industrial burners
      • Sofroni L.
       Noutati in productia de piese turnate (extrase din reviste de specialitate)
       Latest achievements in the cast iron industry production (abstracts from speciality publications)
      • Riposan I.
       Informatii tehnice in fabricatia mondiala de piese turnate (extrase din reviste de specialitate)
       Technical information of the global production of the cast iron industry (abstracts from speciality publications)
      • ***
       Productia mondiala de piese turnate in anul 1997
       Mondial cast iron production for 1997
      • Hatara Gh., Rebrean S, Gergely S.
       SC ROMAN SA - Fonta cu grafit nodular - 50 de ani de experienta
       SC ROMAN SA - Ductil cast iron - 50 years of Experience
      • Camui C.
       Fabrica de piese turnate si forjate a ELECTRO-PUTERE SA Craiova - 50 de ani de experienta
       Factory cast iron and forging Plant of ELECTRO-PUTERE SA Craiova - 50 years of Experience
      • Protopopescu Hubert M.
       Fenomene deterministe si aleatoare in stiinta materialelor
       Determining and secondary phenomena in the materials science
      • Cosneanu C.
       In memoriam: ing.Mircea Dragulin
       In memoriam: eng.Mircea Dragulin
      • Chira I.
       Activitatea comisiilor internationale de specialitate in cadrul CIATF
       The activity of the International Speciality Committees within CIATF
      top

      Nr. 3 - 1999
      • Henych I.
       Stadiul si posibilitatile de progres ale convertizorului folosit pentru modificarea fontelor cu magneziu metalic
       Stages and development outlook of converters used to modify iron with metallic magnesium
      • Paradovschi C., Salistean D.
       Standarde revizuite in conformitate cu cerintele normelor europene si ale celor internationale
       Revision of Romanian Standards (STAS) in conformity with European Standards (EN) and International Standards (ISO)
      • ***
       Anul 2000 - manifestari tehnico-stiintifice internationale
       Year 2000 - International technical and scientifical meetings
      • Lixandra O., Riposan I.
       Feroaliaje granulate in apa - o noua generatie de materiale de aliere si de oxidare
       Ferro-aloys granulated in water - a new generation of materialls from alloying and deoxidation
      • Dragoi F., Codescu D., Tudora M.
       Defecte de turnare specifice procedeului de formare la presiuni inalte
       Castings defects inherent to moulding processes at high pressure
      • Bratu C.
       Evenimente editoriale
       Editorials events
      • Dumitru C.
       Influenta proceselor de piroliza asupra intensitatii de desfasurare a transferului de caldura in sistemul metal-forma combinata
       The influence of the pyrolissis processes upon the imensity of the heat transfer in the metall-compound mould system
      • ***
       Scurte stiri privind GIFA-1999, Dusseldorf
       Short news about GIFA-1999, Dusseldorf
      • Rusu T.
       Imbunatatirea calitatii pieselor turnate prin impregnarea formelor
       Quality upgrades of iron castings through moulds impregnation
      • Riposan I.
       Starea actuala si tendintele fabricatiei de piese turnate din Romania
       Present and future developments in the Romanian castings industry
      • Chira I.
       Oportunitati si perspective ale restructurarii turnatoriilor in intreprinderi mici si mijlocii
       Opportunities to restructure small and medium sized foundry companies
      • Riposan I., Bacanu I.
       GIFA '99 - important eveniment al industriei de turnatorie
       GIFA '99 - An important event in the castings industry
      • Anitei M.
       SC ROBINETE INDUSTRIALE SA Bacau - 80 de ani de activitate
       SC ROBINETE INDUSTRIALE SA Bacau - 80 years of production
      • Sofroni L.
       Noutati in domeniul productiei de piese turnate
       News from the castings industry
      • Petru T.
       In Memoriam: Prof. dr. ing. Wanyorek Constantin
       In Memoriam: Prof. dr. eng. Wanyorek Constantin
      top

      Nr. 4 - 1999
      • Jukovskii S.S.
       Procedee actuale de realizarea miezurilor si formelor din amestecuri cu lianti sintetici si intarire la rece (partea I)
       Modern technologies of producing cores and formswith cold chemical bounded sand (part I)
      • Sofroni L., Dumitru C.
       Consideratii privind rolul structurii formelor combinate in procesul de interactiune metal-forma
       Consideration about tha importance of the structure of mixed forms, on the metal-form interaction
      • Bacanu I.
       Unele consideratii privind calitatea pieselor turnate din fonta in forme cu modele gazeificabile
       Some consideration about the quality of iron castings, pored in forms with polystyrene models
      • Sillen R.
       Controlul eficient al procesului de elaborare a fontei prin utilizarea analizei termice
       Utilizing advanced cooling curve analysis for efficient control of cast iron melting and treatment processes
      • Riposan I., Chisamera M., Ignat S.
       Desulfurarea fontelor in turnatorii - posibilitati si necesitati
       The desulphurization of iron in foundries. Necessities and possibilities
      • Bratu C, Sofroni L., Popa I.
       Proprietati termofizice ale feroaliajelor si prealiajelor destinate tratarii aliajelor feroase in stare lichida
       Thermophysical properties from ferro-alloys and master alloys intended for treatment of liquid iron alloys
      • Sofroni L., Camui C.
       Cercetari privind influenta procedeului vibrarii aliajelor in timpul solidificarii asupra calitatii pieselor turnate
       Researches regarding the influence of the vibrating process, during the solidification, on the quality of castings
      • Pana M., Anghelescu L.
       Modificarea aliajului de pistonare ATSi10Mg
       Modification of ATSi10Mg alloy for pistons
      • ***
       HWS confirma prognozele din turnatorii
       HWS confirm the prognosis from foundries
      • Chira I.
       Indicii de calitate ai pieselor turnate
       Castings quality indexes
      • Prodan N.
       Tendinte pe plan mondial privind utilizarea prafului de cubilou (extrase din literatura de specialitate)
       Worldwide tendencies regarding the use of Cupola dust (abstracts from speciality publications)
      • Sofroni L.
       Noutati tehnice. Extrase din literatura de specialitate
       Technical news. Abstracts from speciality publications
      • Kennedy J.
       O victorie a muncii in echipa si a hotararii
       A victory of team work and determination
      • Cosneanu c.
       In Memoriam: Dr. ing. Schonberger Francise
       In Memoriam: Dr. ing. Schonberger Francise
      • Sofroni L.
       Evenimente editoriale
       Editorial events
      top     •  


     INDEX 1998
     • Nr. 1 - 1998
      • Riposan I.
       Foundry Automation - Echipamente de turnatorie performante. Simpozion ATTR - 21 noiembrie 1997, Brasov
       Foundry Automation - Foundry and Coreshop Machinery and Plants - ATTR Symposium (21.11.1997)
      • Soporan V., Vamos C., Pavai C.
       Modelarea numerica cu rezolutie redusa a procesului de solidificare a pieselor de mari dimensiuni
       Numerical Modelling with Reduced Resolution of the Heavy Casting Solidification Process
      • Riposan I.
       Recomandari "ELKEM" pentru alegerea si controlul compozitiei chimice a Fe si Fgn in marcile standardizate international
       ELKEM Recommendations in Order to Select and Control the Chemical Composition of grey and Ductile Irons ISO Grades
      • Chira I.
       Certificarea calitatii in domeniul pieselor turnate
       Quality Certification in the Foundry Field
      • Riposan I., Lixandra O.
       Cum pot fi limitate fisurarea, exfolierea si uzarea/eroziunea excesiva a captuselii cuptoarelor cu inductie cu creuzet
       How can be limited excessive cracks, flaking - peeling and wear - erosion of acid lining coreless induction furnaces - Lafarge Svenska Hoganas Recommendations
      • Ciobanu I.
       Metoda de proiectare a retelei de turnare prevazute cu filtre pe canalul de distributie
       Design Method of Ingate System with Filter
      • Taru L.
       Optimizarea unei tehnologii de turnare folosind simularea numerica prin metoda diferentelor finite
       Casting Technology Optimization by the use of Finite Difference Numerical Simulation Method
      • Rodina v.
       Sistem de filtrare a incluziunilor nemetalice din aliajele de turnare
       Filtration system of the nonmetallin inclusion in the mould
      • Pana Mihaela
       Activitatea de documentare si informare in domeniul turnatoriei prin intermediul BNT-ului
       Reference material and information activities in the foundry field
      • Riposan I.
       ARABCAST '97 - Turnatoriile din lumea araba
       ARABCAST '97 - Foundries in the Arabian World
      • ***
       Conferinta Internationala din China in domeniul turnarii aliajelor neferoase
       Non-ferrous and Special Casting '98 - International Conference and Exhibition '98 - 28-3110.1998, Shanghai, R.P.China
      • ***
       Targul International de Metale din Republica Ceha
       7th International Trade Fair of Metals, Metallurgical Industry and Metal Casting, Ostrava, Rep.Ceha, 12-14.05.1998
      • ***
       Conferinta Balcanica de Metalurgie - 4-5 decembrie 1997, Sinaia
       Balkan Matallurgical Conference - Sinaia, December 1997
      • ***
       Invitatie la al 63-lea CIT - Congresul International de Turnatorie, 12/18 10 1998, Budapesta
       63rd World Foundry Congress (Budapest, Sept.1998) - Invitation
      • ***
       In atentia autorilor
       In the attention of the Authors
      • ***
       Calendarul manifestarilor tehnice de turnatorie cu participare internationala - 1998-1999
       International Foundry Events - 1998/1999
      top

      Nr. 2 - 1998
      • Graf H.P., Kunze U.
       Aspecte ecologice legate de functionarea unei Turnatorii Model=TM
       Environmental protection in a Model Foundry=MF
      • Tautan L.
       Armatura S.A. Cluj-Napoca - Un secol de experienta si traditie
       Armatura S.A. Cluj-Napoca - A century of experience and tradition
      • Ciobanu I.
       Importanta determinarii rezistentei la tractiune a amestecurilor de formare
       The importance of the tensile strength determination of the mould sands
      • ***
       Organizatii Europene de Turnatorie
       The European Foundry Organizations
      • Chira I.
       Manualul Calitatii
       The Quality Book
      • ***
       Invitatie la Forumul International Tehnologic - Germania, 1999
       Technology Forum International, Germany, 1999 - Invitation
      • Riposan I.
       Fgn - Aniversarea a 50 de ani de existenta
       Ductile iron - 50th years anniversary
      • ***
       ELKEM - Lider mondial in modificarea fontelor; Simpozion ELKEM
       ELKEM - World leader in cast irons modification; ELKEM Symposium
      • ***
       Modificatori, materiale si tehnologii Fgn - Simpozion SKW
       Inoculants, materials and nodular cast irons technology - SKW Symposium
      • ***
       In atentia autorilor materialelor din R.T.
       In the attention of the Authors
      • Chira I.
       Evenimente editoriale - Vitrina cu carti
       News - Foundry Literature
      • ***
       Invitatie la al 63-lea Congres Mondial de Turnatorie, 12-15 septembrie 1998, Budapesta
       63th World Foundry Congress (Budapest, sept.1998) - Invitation
      • Riposan I.
       Informatii tehnice - Sectoare Elaborare
       The Technical information - The Melting sectors
      • ***
       Invitatie simpozion: Utilaje si echipamente pentru Turnatorii ICE/AMAFOND Italia
       Foundry equipments ICE/AMAFOND Italy, Symposium - Invitation
      • Sabau T., Gh.Istrate
       Defecte de turnare cauzate de calitatea necorespunzatoare a materialelor de formare
       casting faults due to the quality of moulding materials
      • ***
       Invitatie actiuni ATTR - 1998
       ATTR actions 1998 - Invitation
      • ***
       Limitarea patrunderii metalului si depunerii zgurei pe captuseala acida a cuptoarelor cu inductie cu creuzet
       Metal penetration and slag build-up restriction on the acid lining of the crucible induction furnaces
      • ***
       Comitetul International al Asociatiilor Tehnice de Turnatorie (CIATF)
       The International Committee of Technical Association for Foundry
      top

      Nr. 3 - 1998
      • Exner M.
       HEINRICH WAGNER SINTO in Romania
       HEINRICH WAGNER SINTO in Romania
      • Rusu T.
       Unele aspecte privind igiena si securitatea muncii in turnatorii
       Some aspects regarding hygiene and working security in foundries
      • ***
       Invitatie la Forumul International Tehnologic - Germania 1999
       Technology Forum International, Germany, 1999 - Invitation
      • Soporan V. s.a.
       Modelarea numerica a fenomenelor hidraulice si termice la solidificarea aliajelor
       Numeric modelation of hydraulic and thermic phenomenon which exists at the solidification of the alloys
      • ***
       Brosuri de informare tehnica
       Technical information booklet
      • Chira I.
       Utilaje si echipamente pentru Turnatorii - ICE/AMAFOND Italia
       Equipments for Foundry - ICE/AMAFOND Italy
      • ***
       Lucrari FIM/T
       FIM/T Papers
      • Riposan I.
       Succesul si costul efectiv al folosirii nisipului legat chimic
       Succesful and Cost Effective Operation of a Chemical Sand System
      • ***
       Lucrari FIM/T
       FIM/T Papers
      • Sabau T.
       Procedeul RAPID PROTOTYPING de realizare a modelelor de turnatorie
       RAPID PROTOTYPING Process for obtain foundry patterns
      • Chira I.
       Elaborarea lucrarilor stiintifice fundamentale universitarului. Lucrarea pilot a colectiei FIM/T
       Scientific papers making. The Base of University Professor. Pilot paper of FIM/T Collection
      • Tarcomnicu R., Taru L.
       Proiectarea asistata pe calculator in turnatorie
       Design assisted by Computer in Foundries
      • ***
       In atentia autorilor materialelor din R.T.
       In the attention of the Authors
      • Chira I.
       Eficienta economica in domeniul pieselor turnate
       Economic efficiency in the castings field
      • Vladoi M.
       Aspecte macro si microstructurale ale coroziunii aliajului ATMg10
       Macro and microstructure aspects of ATMg10 alloy corrosion
      • Riposan I.
       Informatii tehnice din sectoarele de elaborare
       Technical information from melting range
      • Lambadarie I.
       Oteluri si fonte inalt aliate turnate in piese
       Castings from high alloyed Steels and Cast Irons
      • ***
       Revista REVISTELOR cu profil de Turnatorie (Lileinoe Proidzvodstvo, Slevarcnstvi, Giesserei)
       Selections from Contents of Foundry Review
      top

      Nr. 4 - 1998
      • Cosneanu C.
       O viata pentru o profesie: Prof.dr.ing.L.Sofroni
       A life for a profession
      • Riposan I.
       Cronica celui de al 63-lea Congres Mondial de Turnatorie, Budapesta, 12-06.09.1998
       Congress News 63rd World Foundry Congress - WFC
      • Kuhlgatz W.
       Locul si rolul productiei de piese turnate in economia mondiala
       The position of the castings production in the world economy
      • Sandor J., Havasi L.
       Situatia actuala si tendintele industriei de turnatorie din Ungaria
       State of the art and tendency of the in the Hungarian Foundry Industry
      • Bacanu I.A.
       Cea mai buna lucrare tehnico-stiintifica prezentata la cel de al 63-lea Congres Mondial de Turnatorie
       The Best Technical Paper Award - 63rd World Foundry Congress
      • Calamari G., Lixandra O.
       De ce modernizarea cuptoarelor cu inductie cu creuzet in turnatoriile de fonta si otel
       Why the modernization of coreless induction furnaces in the cast iron and steel fondries ?
      • ***
       Invitatie la Forumul International Tehnologic (GIFA) Dusseldorf, Germania, 1999
       Technology Forum International, Dusseldorf, Germany, 1999 - Invitation
      • ***
       Invitatie la CIATF Technical Forum 1999
       CIATF Technical Forum 1999 - Invitation
      • ***
       Invitatie la EUROMAT '99 din 27-30.09.1999 - Munchen, Germania, 1999
       EUROMAT '99 (European Congress and Exhibition on Advanced Materiald and Processes), 27-30.09.1999, Munchen, Germania - Invitation
      • ***
       In atentia autorilor materialelor din R.T.
       In the attention of the Authors
      • Rusu T., Zirbo Gh.
       Rolul si importanta certificarii calitatii pieselor turnate in conformitate cu normele ISO 9000
       A new system for QUALITY assurance in performant management - ISO 9000 norms
      • Sofroni L.
       Recenzie de carte: Nikitin N.I. Ereditatea la aliajele turnate. Edit. Masghiz, Samara, 1995
       The review of the book of Prof. Nikitin N.I.
      • Chira I.
       Norme metodologice de realizare a AUDIT-ului
       Methodologic normsto achieve AUDIT
      • Ciobanu I.
       Rezistenta dinamica la socuri a amestecurilor de formare
       The Dynamic shock resistance on mould sands
      • Riposan I.
       Probleme actuale in producerea fontelor de calitate
       Actual problems in the high quality cast iron production
      • Sabau T., Istrate Gh., Dragulenescu Elena
       Defectele pieselor turnate la care ponderea cauzelor aparitiei este data de forma constructiva a pieselor
       Ccasting Defects due to Geometrical Design
      • Chira I.
       Eficienta economica a cercetarii stiintifice in metalurgie/turnatorie
       Economic efficiency of Scientific Examination in Metalurgy/Foundry
      • Dragulenescu Elena s.a.
       Colaborarea constructor-designer-tehnolog metalurg la proiectarea pieselor turnate din fonta cu grafit nodular
       The cooperation between Builder, Designer and Metallurgic Technician at the design of casted ports from Nodular Graphite Cast Iron
      • Chiculita I., Paradovschi C., Popa I.
       Tehnologie ecologica de degajare a aliajelor de aluminiu turnate in piese
       Ecological Degassing Technology for Foundry Aluminium Alloys
      • Holmgren M.
       Reciclarea deseurilor din turnatorii
       Recycling of Waste in Foundries
      • ***
       Lucrari ale colectiei Fundamentele Inginerului Metalurg/Turnator (FIM/T)
       The scientific papers of FIM/T Collection
      top     •