REVISTA DE TURNATORIE
ROMANIAN FOUNDRY JOURNAL

Procedura de Recenzare

a articolelor trimise Revistei de Turnătorie (Peer Review)

 1. Toate articolele transmise spre publicare către “Revista de Turnătorie” sunt supuse procedurii de evaluare ştiinţifică (peer-review).

2. Obiectivul procedurii de evaluare ştiinţifică este ca toate articolele ce primesc acceptul de publicare să fie de nivel ştiinţific adecvat şi să aducă contribuţii originale teoretice sau practice, semnificative la domeniul abordat.

3. Procedurile de evaluare ştiinţifică practicate de “Revista de Turnătorie” cuprind urmatoarele etape:

            I. Primirea articolelor şi înregistrarea la redacţie.

            Se verifică dacă articolul se încadrează în domeniul revistei.

            II. Distribuirea articolului la unul din membrii corpului de referenţi ştiinţifici.

            III. Evaluarea.

            Referenţii ştiinţifici evaluează dacă articolul:

                  - este original şi de actualitate;
                  - aduce o contribuţie ştiinţifică semnificativă (teoretică şi/sau practică);

                  - respectă cerinţele revistei (structură, formă, conţinut);
                  - rezultatele sunt clar prezentate şi susţinute prin concluzii;
                  - referinţele bibliografice sunt relevante şi de actualitate;
                  - nu contravine unor norme etice şi morale.

        Referenţii ştiinţifici nu au ca misiune corectarea articolelor.           

            IV. Comunicarea rezultatului evaluarii.

            In urma evaluarii referentul stiintific propune una din variantele:

            a. - Lucrarea este eligibilă pentru publicare.

            b.- Lucrarea este eligibilă pentru publicare după corecturi minore recomandate

            c. - Lucrarea necesită corecturi majore pentru publicare

            d. - Lucrarea nu este eligibilă pentru publicare

            Recomandările şi observaţiile referenţilor ştiinţifici sunt comunicate autorilor articolelor, păstrând anonimatul acestora.

            In cazurile b si c lucrarea se reevalueaza dupa efectuarea corecturilor

4.  Decizia finală privind publicarea articolului aparţine Directorului revistei “Revista de Turnătorie”, care este responsabil de acceptarea sau respingerea articolului.
 

5.  Comisia de recenzare:

Prof. dr. ing. Ioan Chira- Aliaje neferoase
Prof. dr. ing. Mihai Chisamera-Fonta
Prof. dr. ing. Ioan Marginean - Tehnologii de turnare
Prof. dr. ing. Florin Stefanescu - Compozite
Prof. dr. ing. Nicolae Avram- Ecologie
Prof. dr. ing. Constantin Bratu- Otel
Prof. dr. ing. Nicolae Popescu-Metalurgie fizica si Tratamente termice
Prof. dr. ing. Vasile Mirea - Agregate
Prof. dr. ing. Leontin Druga - Acoperiri metalice


top